Unija mladih SNS renovirala je amfiteatar u parku, koji, kako kažu, već dugo ne slži...

Unija mladih SNS organizovala je još jednu radnu akciju, u kojoj  joj se pridružio i frotmen...

10 godina - od priče o uspešnoj investiciji do sudskog postupka

U izgradnju modernog maloprodajnog parka (Capitol park) biće uloženo više od 10 miliona evra, a prvi kupci seočekuju...