Akcija podele paketa pomoći penzionerima sa primanjima nižim od 30.000,00 dinara nastviće...

Volonteri Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci, danas su nastavili sa podelo...

Crveni krst Apatin je u periodu od 18. do 28. septembra izvršio distribuciju paketa hrne...

Distribucija 550 humanitarno-prehrambenih paketa počela je u Somboru za socijalno najugroženije stanovnike somborski...

Ove nedelje Crveni krst u Apatinu obeležio je Nedelju solidarnosti. Svi sugrađani opštine Apatin mogli su da doniraju svoj...