Aktiv direktora osnovnih  i srednjih škola opštine Odžaci održao je sednicu danas, 05. feruara,...

Osnovne i srednje škole u Novom Sadu nabavile testove za proveru prisustva narkotika među đacima. Bće...