Opština Odžaci nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti mera populacione politike, te su tako osnovnim...

Juče je održan sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, kao i PU „Bambi“, kojim je prdsedavao...

Aktiv direktora osnovnih  i srednjih škola opštine Odžaci održao je sednicu danas, 05. feruara,...

Sportski savez opštine Odžaci je obavestio o održanom opštinskom školskom takmičenju uodbojci...

Od ukupno 3 kandidata za direktora Osnovne i srednje škole sa domom učenika ''Petro Кuzmjak'' u Rusko...

WWF Adria, svetska organizacija za prirodu, okupila je u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlj“...

Opština Kula finansira angažovanje ličnih pratilaca za osobe sa posebnim potrebama. Usuga...