Кako je objavljeno na sajtu Direkcije za acinalne referentne laboratorije, Evropsko veće je usvojilo novu Urdbu...

Raspisan je javni poziv za obavljanje stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po pincipima...

U velikoj sali Saveza samostalnih sindikata u Apatinu održana je tribina pod nazivom ,,Šta je organskaproizvodnja...