Tag: op[tina Apatin

Kategorija: Saopštenja

Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, putem javnog nadmetanja i to: