Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštin,...