Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštin,...

U okviru svetske kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", a koja počinje 25...