Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević boravio je, zajedno sa pokrajinskim sekretarom za sport i mladinu...