Obaveštavaju se građani opštine Apatin da će se dana 02.06.2020. godine izvršiti trtman...

Obaveštavamo građane opštine Apatin da će se dana 25.05.2020. godine izvršti...

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici kupno...

Obaveštavamo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike dece da elektronsku prijavu deteta putem uslue...

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je stupio na snagu 15. decembra 2018. goine...

Nacionalna služba za zapošljavanje podseća korisnike svojih usluga da je sa ukidanjem vanredog...

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da od anas...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da šalteri Uprave zaupravne...