Hirurška ekipa Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru izvršila je opraciju...