Na osnovu mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja, od danas, 17. marta,u...

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor sprovodi aktivnosti u cilju predstavljanjajavnih...

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Progrmom...

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Poštnske...

Opština Odžaci donela je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2020.godinu,...

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić predsavio...

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike da se, preko Banke Poˇtanska...

Pokrajinska vlada donela je rešenje kojim je utvrđeno da će materinski dodatak za neaposlene...