Gradska uprava grada Sombora apeluje na privredna društva i druga pravna lica da, za potrebe postupka oakonjenja...

Rok za ozakonjenje objekata koji su predmet ozakonjenja (nelegalno izgrađeni objekti)  je 06. novembar 223....