Žene su, prema statistikama, gotovo nevidljive u organima izvršne vlasti na lokalnom nivou u Srbiji. U Opštini...

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstva...

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor je jedna od većih zdravstvenih ustanva...

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta u partnerstvu sa UG reza...

Poštovaoci Dunava, i svega što ova reka sobom nosi, ne bi trebalo da na svojoj ruti izostave Apain,...