Na nedavno održanom  otvorenom  danu pečujskog medicinskog fakulteta  u Somboru je najavljeno da bi u novoj školskoj odini...