Kada se razmišlja o budućem zanimanju, pa čak i prekvalifikaciji, zarada je, bez sumnje, jedan od važnih fakora.  Prosečna...