Nacionalna služba za zapošljavanje pokrenula je novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama trži&scarn;ta...

Nacionalna služba za zapošljavanje počinje novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama trišta...

Nacionalna služba za zapošljavanje od 1. novembra sprovodi „Anketu poslodavaca 2016“, u ciju...

Konkurs za novi, osmi ciklus nаciоnаlnog donatorskog programa POKRENI SE ZA POSAO, kојi sprovodi NVO ENEC...

Podsećamo da je grad Sombor u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, 14. oktobra ove godine, ...

Iz nacionalne službe za zapošljavanje dobili smo obaveštenje da će se, preko Poštanske scaron;tedionice,...

Nacionalna služba za zapošljavanje podseća korisnike usluga da je Javni poziv namenjen stručnom ospoobljavanju ...

Grad Sombor je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Filijalom Sombor, raspisao javni poziv za samozapošljavane...