U Pokrajinskoj vladi danas su uručeni ugovori o subveniciji za preradu voća i povrća koje je dobilo 14...

U atrijumu i Svečanoj sali zgrade Županije, u organizaciji Rotari kluba Sombor, grada Sombora i Fondacije An...

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saadnji...

Crédit Agricole banka odobrava kredite u okviru Programa podrške malim preduzećima u nabavci opeme...

U Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 10 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivred...

Pokrajinski skeretar za regionalani razvoj međuregionalnu sardnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, uruči...

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je tri nova konkursa. Kokursi...

Kako saznajemo, u Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 8 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privred,...