U prostorijama Mesne zajednice Apatin mogu se preuzeti BTI tablete za larvicdni...

Na današnjoj sednici Saveta MZ Apatin doneta je odluka o uslovima, pravima i visini jednokratne pomoćiza...

Izbori za članove Saveta Mesnih zajednica opštine Apatin održani su 06. avgusta tekuće godine i na njima je ...

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajedinica u opštini Apatin ("Službeni lst...

Za sredu, 02. novembar 2016. godine, sa početkom u 13 sati, zakazana je 25.sednica...

Savet Mesne zajednice Apatin je na današnjoj , 23. sednici, doneo odluku o angažovanju JKP “Na&saron;...

Za četvrtak, 25. avgusta, sa početkom u 12 sati, zakazana je 23. sednica Mesne zajednice Apatin.Na ednici...

Sednica Opštinskog veća opštine Apatin održana je po 20 put. Usvojeni su zapisnici sa prošle senice,...