Nezaposleni mladi, uzrasta 18-30 godina, sa prebivalištem na području Grada Sombora (Sombor, leksa...

Besplatna radionica Sve o dojenju, u organizaciji Udruženja Roditelj,...

Za javni poziv na nivou Grada Sombora za dodelu subvencije za zapošljvanje...

Zemlja Hobija je novoformirani koncept, koji je osmišljen da na nivou cele Srbije pomogne svimljudima...

U prostorijama Kancelarije za mlade u Apatinu najmlađi polaznici Škole šaha Veemajstor...

Zemlja Hobija je novoformirani koncept, koji osmišljen da na nivou cele Srbije pomogne svim ljdima...

U skladu sa akcijom organizovanja besplatnih preventivnih pregleda, koju je pokrenulo Ministastvo...

U Osnovnoj školi Petefi brigada u Kuli, odrasli polaznici bez osnovne škole imaju priliu...