Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstva...

Iz Razvojnog fonda Vojvodine od počekta 2018. odobreno je 458 miliona dinara kredita. Najvišesredstava,...

Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine usvojio je nove konkurse za pravna lica, preduzenike...

Garancijski fond AP Vojvodine i Razvojna banka Vojvodine zaključili su sporazum o poslovnoj saradnji - dugoročnom kreditiranju kupovine poljomehaizacije.