Centar za socijalni rad Odžaci u 2019. godini planira da sprovede aktivnosti u cilju unapređenja svog rada ipoložaja...