Grad Sombor objavio je Javni konkurs za izradu Lokalnog akcionog plana za decu. Na javnom konursu...

U Gimnaziji i stručnoj školi Nikola Tesla u Apatinu pokrajinski sekretar za sport i omladinu strong>Vladimir...

Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje (Agrobiznis centar) osnovan je uokviru...

U cilju podrške rađanju i roditeljstvu, kao i omogućavanja mladim bračnim parovima bolje i lak&saron;e...

Komisija za sprovođenje postupka dodele sredstava za finansiranje programa i projekata u oblasti lokalnog ekonomskog azvoja...

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Progrmom...

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih objekata bjavila...