Radnici JКP "Vodovod"-a  odradili su orezivanje granja pored školske kotlovnic. Radnici...

Radnici JKP-a ,,Ruskom'' postavili su novo led osvetljenje na objekat svog preduzeća, kao i na objekat ambulante u RuskomКrsturu.   Pored...

U Crvenki je nastavljeno sa postavljanjem novogodišnje rasvete, te su radnici Javnog komunalnog preduzea...

Кako bi se procenat pošumljenosti u opštini Кula povećao, JКP "Кomunalac"

Radnici  Javno komunalnog preduzeća ,,Vodovod'' iz Crvenke rade na betoniranju šahti sa gradnjom...

Komunalna uređenja na teritoriji opštine Kula intenzivno se obavljaju. JКP VODOVOD iz Crvene,...

Postavljanjem ukrasne rasvete u Lenjinovoj i Кramerovoj ulici, JКP "Кomunalac" započeo e...

Juče je nastavljeno sa pripremanjem terena za teretanu na otvorenom u Crvenki, koja će se biti postvljena...