Profesor Matija Stipić, direktor AD Vojvodinaprojekt iz Novog Sada danas je u sali pštinskog...

U Karavukovu su započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji atmosferske kanalizacije u ukupnoj dužini od oo...

Posle prigovora građana da im radovi na kanalizaciji ometaju svakodnevne aktivnosti u ulicama Žarka Zrenjania...

Tokom jula okončani su radovi na izgradnji ulične vodovodne mreže i mreže kanalizacije otpadnih voda u Tekstilnoj lici....

Kanalizacija u Kuli konačno je priključena na potisni vod i neće se više izlivati u lateralni kana...

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine dodelila je opštini Odžaci nešto viscaron;e...

U prisustvu predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo strong>Vuk...