Početkom prošle nedelje otpočeli su radovi na izgradnji dela kanalizacione mreže u ulici Filipa Kljaića,...

JKP "RUSKOM" u Ruskom Krsturu nastavio je sanacija mostića i pešačkog prelaza u ulci...