Zbog kvara na kamionu za odvoz smeća, danas, 16. januara, doći će do kašnjenja pražnjenja kanti u Aatinu....

Zbog kvara na kamionu za odvoz smeća, doći će do kašnjenja pražnjenja kanti u Apatinu. Odvoz kućno...