Lokalne samouprave u prošloj godini obradile su gotovo 100.000 zahteva za gradnju od čega je 85% pozitivno reˇeno....

Opštinski odbor Jedinstvene Srbije u Apatinu postoji već tri godine, i za to vreme su, kako kažu u stranci Dragana Markovića Palm,...

 Republička agencija za elektronske komunikacije (Ratel) utvrdila je, redovnom kontrolom, brojne nepravilnosti u pružanju usluga bežičnog nterneta,...

Privrednа društvа i preduzetnici koji ispunjаvаju uslove predviđene Zаkonom o zаštiti i održivom korišćenju ribljeg fndа...

Savet Republičke radiodifuzne agencije Republike Srbije raspisao je JAVNI KONKURS ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAM...