Gradsko veće grada Sombora održalo je 203. sednicu u ponedeljak, 18. maja. Na dnevnom redu na&saron;lo...

Gradsko veće je na 128. sednici utvrdilo Predlog odluke o ostvarivanju prava na finansiranje četvrtog poku&saron;aja...

Gradsko veće je, na 105. sednici, usvojilo ponudu i plan rada Javnog komunalnog preduzeća „Prostor&lquo;...

Nakon sprovedenih mera finansijske konsolidacije, utvrđenih na 33. sednici Skupštine grada Sombora 20. oktobra2015....