Direktorka Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” iz Apatina, Sanja Šijan najavila je pojaanu...

Četiri ključna problema zbog kojih Apatin ne uspeva da se nametne kao atraktivna lokacija za turiste su: nejsna...