Dohlorna stanica za prečišćavanje vode u Kolutu danas je zvanično puštena u ra,...