Za ostvarene rezultate u radu, ručnim satovima nagrađeni su:  1. samostalni policijski inspektor, Darko...