Predstavnici britanske kompanije International Water Solutions Ltd d.o.o. (ćerka firma istoimene komanije...