Predstavnici projektnog tima iz Apatina koji rade na projektu biciklističke rute Evropski Amazon ove nedelje u...

U velikoj sali SO Apatin održana je prezentacija projekta „Amazon of Europe Bike Trail” (Bicikilitička...

Donji tok Mure i Drave, i susedni Dunav, protiču kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Srbiju, i čine jednu od najleših...

"Klaster turizma mikroregije Apatin" održao je tribinu na kojoj su predstvljeni...