Informišite se o tome kako da PREPOZNATE NASILJE, kako da DELUJETE u slučaju nasilja i koje USLUGE vam pružaj...