Profesor Matija Stipić, direktor AD Vojvodinaprojekt iz Novog Sada danas je u sali pštinskog...

U Karavukovu su započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji atmosferske kanalizacije u ukupnoj dužini od oo...