Uprava za poljoprivredno zemljište razvila je novu aplikaciju koja omogućava pregled oljoprivrednog...

Gradska uprava grada Sombora veliku pažnju poklanja elektronskim uslugama. Cilj je da se građanima omogući lakša, brža i efikasnija komuikacija...

Softver "Posmatrač izbora" putem koje građani Srbije mogu da prate ceo izborni proces i pijave...