Dom za stare i penzionere Kula je, na osnovu Javnog  konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta, od Vlade...

Opštinu Apatin danas su posetili Zoran Đorđević, ministar za rad, zapo&saron;ljavanje,...

Obeležavanju jubileja - Deset godina od pružanja usluga socijalne zaštite – Pomoć u kući za odrala...

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, na osnovu Uredbe o namenskim transferima u ocijalnoj...

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, na osnovu Urdbe...

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, na osnovu Urede...

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević izjavio e...