Ne znam da li ste primetili, ali ovih dana je zahladnelo. Pored toga je počeo i da pada sneg. Da vdimo...