Sednica Skupštine Grada Sombora, 34. po redu, zakazana je za ponedeljak, 10. jun,...

I pored velikih izazova sa kojima se suočavaju mladi - visoka stopa nezaposlenosti, odliv mozgova, iska...

Tri tačke bile su na dnevnom redu 15. sednice Skupštine opštine Odžaci koja je odrana...

23. sednica Skupštine opštine Apatin počela je usvajanjem zapisnika sa prethodne sednice kao i predložnog...

Uvodno obrazloženje, u okviru prve tačke dnevnog reda, o Predlogu odluke o završnom računu budžeta grada Sobora...

Na trećoj sednici lokalnog parlamenta u Odžacima usvojen je završni račun budžeta opštine za 2016. gdinu...

Na dnevnom redu 19. sednice Opštinskog veća opštine Apatin našlo se 29 tačaka dnevnog reda.

Skupština opštine Odžaci usvojila je na 28. sednici rebalans budžeta opštine za 2015. godinu i završni račun budžet...