U nedelju, 17. novembra, akcija Zasadi drvo realizovaće se na tri odabrane lokacije-...

U akciji Zasadi drvo, volonteri i zaposleni u JP Vojvodinašume će 3.novembra,...