Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o programu podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata,...

U Apatinu je održana uvodna radionica projekta pod nazivom Osnaženje ka zaoslenju...

Kancelarija za mlade Opštine Kula će do kraja godine izraditi Plan za mlade ako...

U svrhu podsticanja i razvoja preduzetništva i otvaranja novih radnih mesta na teritoriji Opštin...

Obuka mladih za pripremu i realizaciju projekata održana je u dva termina, od 2. do 4. i od 9. do 11. marta...

Objavljeni su rezultati drugog ovogodišnjeg konkursa Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za implementaciju Nacionalne strategijeza...

Apatinska pivara, kao deo globalne mreže pivarske kompanije "Molson Coors", otvorila je u ponedeljak,23....