Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić predsavio...