U Skupštini AP Vojvodine održana je konferenciji Vojvodina u 2020, u organizciji...