U Odžacima su postavljeni stubovi sa svetiljkama  u Vidovdanskoj ulici, kod vrića,...