Spomenka Mujović je bila profesor histologije i embriologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Saa...