U Narodnoj biblioteci "Miodrag Borisavljević" održano je predavanje na temu "Vesela holističa...

Spomenka Mujović je bila profesor histologije i embriologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Saa...