Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, sa saradnicima i Stevan Ilinčić, rukovodilac hidrosistemaDunav-Tisa-Dunav...