U cilju bolje bezbednosti dece i drugih učesnika u saobraćaju, u zoni škole u Karavukovu biće postavjen...

U Kuli se na više lokacija radi na uređivanju komunalne infrastrukture. Ostvarujući dobru saadnju...

U radnoj poseti Somboru boravile su savetnice zaštitnika građana Republike Srbije Maja Zlatković i Maija...

Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, opscaron;tini...

Lokalna samouprava i PKS-RPK Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor bili su domaćini radnog sastanka sa privrenicima...

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović sa saradnicima razgovarala je sa predstavnicima Ministarstvazaštite...

Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postuku i poreskoj administraciji propisano je uvođenje jedinstvenog inormacionog...

Gradska uprava grada Sombora organizovala je, sastanak sa predsednicima saveta seoskih mesnih zajednica (MZ)...