PerSu marketi, zajedno sa ostalim organizatorima, potrudili su se da i ove godine posetiocima