Ove godine opština Odžaci uključuje građane u planiranje budžeta za 2019. godinu.