U zgradi Županije u Somboru održana su dva sastanka čiji je cilj unapređenje učešća...

U cilju većeg učešća građana u donošenju odluka o trošenju novca prikupljenog po osnou...