Opština Kula učestvuje u programu Reforma poreza na imovinu koju finansira Swiss...

U zgradi Županije u Somboru održana su dva sastanka čiji je cilj unapređenje učešća...

U Kuli je toku sprovođenje druge faze projekta Reforma poreza na imovinu, kako bi uešće...

U cilju većeg učešća građana u donošenju odluka o trošenju novca prikupljenog po osnou...

U želji da unaprede sistem, ubrzaju protok informacija, povećaju dostupnost i olakšaju rad javnih slubi,...

Ove godine opština Odžaci uključuje građane u planiranje budžeta za 2019. godinu. 

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić,...

Opština Kula će učestvovati u projektu reforme poreza na imovinu, koji u potpunosti finansira &Scarn;vajcarska...